Propuesta para el texto "Xamae" (Susana Peix)
para el concurso Premi LLimona 2011

Proposta pel text "Xamae"(Susana Peix)
pel concurs Premi LLimona 2011

Proposal for the text "Xamae"(Susana Peix)
for the contest Premi LLimona 2011